VELKOMMEN TIL DET ABSOLUTTE RUMs HJEMMESIDE.
Ordensreglement for Det Absolutte Rum.

Fysisk Fagråd, 04. november 2002.
Nedenstående reglement er en aftale mellem Ørsted Laboratoriet (ØL) og Det Absolutte Rums (DARs) bestyrelse.

♦ DAR bestyres af en bestyrelse udpeget af Fysisk Fagråd i henhold til aftale med ØL. Denne består for tiden af:

Sóley Thomsen
Cilie Hansen
Allan Leander Rostock Hansen
Stefan Alaric Petersen
Bjarke Mørch Mønsted


♦ Formålet med DAR er at sikre, at de fysikstuderende har et socialt samlingspunkt på tværs af årgange og studieretninger.

♦ DAR er åbent på hverdage i tidsrummet 08.00-18.00. Udenfor dette tidsrum skal DAR være aflåst, og det er kun tilladt at opholde sig i DAR hvis:

Man følges med et medlem af DARs bestyrelse.
Man er i besiddelse af en dispensation.


♦ Det er strengt forbudt at overnatte i DAR. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig lukning af DAR fra administrationens side.

♦ Den enkelte bruger af DAR rydder op efter sig selv. Dette inkluderer;

Kantines service stilles på de dertil indrettede vogne i vandrehallen.
Affald bortskaffes (evt. i de sorte sække i vandrehallen).
Vinduer lukkes.
Kaffemaskinener slukkes.
Borde tørres af.
Håndvasken rengøres.


♦ Til opretholdelse af punkt 5 udpeges af bestyrelsen "dagsansvarlige", som i løbet af dagen fører tilsyn med DAR. Listen af dagsansvarlige hænges op i DAR af bestyrelsen og opdateres løbende.

♦ DAR er indenfor arbejdstiden (08.00-16.00) et arbejdslokale. Opholder man sig i DAR under arbejdstiden, skal det ske under hensynstagning til andre studerende. Der gøres specielt opmærksom på følgende:

Rygning er forbudt i DAR.
Der må ikke indtages stærk spiritus i arbejdstiden.
Man må ikke opføre sig larmende eller generende.


♦ Ønsker man at afholde sociale aktiviteter i DAR, skal man søge tilladelse hos DARs bestyrelse. Der kan ved sådanne arrangementer dispenseres fra reglementets punkt 7. I forbindelse med afholdelse af sociale arrangementer hæfter arrangørerne for rengøringen.

♦ Det er ikke tilladt at fjerne eller låne DARs inventar uden tilladelse fra bestyrelsen. Det gælder specielt ting såsom kaffemaskine, elkedel, køleskab, kogeplader og microovn.

♦ Når der gøres rent i DAR af HCØs rengøringspersonale er det forbudt at opholde sig i DAR.