Physics 6

Elektrodynamics
John Niclasen

Elektronik | PDF
Fourier Transformation og Bølger | PDF
Elektromagnetiske Bølger | PDF

1. Pensum

 • Elektronik noter, s. 71-95
 • Fourier Transformation, afsnit 1-3, s. 1-10
 • More on waves, afsnit 1-4, s. 1-16
 • D. J. Griffiths, Introduktion to Elektrodynamics, Third Edition, Prentise-Hall, 1999.
  • Afsnit 7.3, side 321-333, med undtagelse af underafsnit 7.3.4, side 327-328. Vi er gået overfladisk hen over udledningen af Maxwells ligninger i medier i afsnit 7.3.5, og I vil derfor ikke blive stillet til regnskab for udledningen, men det er vigtigt, at I kender resultatet i ligning (7.55).
  • Afsnit 8.1, side 345-349.
  • Afsnit 9.1, side 364-374.
  • 9.2-9.3.2, side 375-386. Kommentarerne om impuls og tryk i lign (9.58), (9.59), (9.62) og (9.64) er ikke pensum.
  • Afsnit 9.4.1 og 9.4.2, side 392-398.
  • Afsnit 10.1 og 10.2.1, side 416-426.
  • Afsnit 11.1.1 og 11.1.2 side 443-449.

NicomDoc - 16-Jan-2008 - niclasen@fys.ku.dk