BabeLLab


Eksekverbar prototype: Kan eksekveres i Sun Java 6 Runtime Environment.

Lydfiler til prototypen: wav-filerne skal placeres i en folder med den absolutte adresse "/home/thomas/Desktop/audio", for at lydafspilleren i prototypen kan virke!

javadoc til prototypen

Mit renaissancekor

En glimrende, lille spansk-tysk sprogskole paa Frederiksberg, som ogsaa tilbyder lektiehjaelp i matematik.

En fabelagtig rejseguide til Australien med community, erfaringsdeling, tips til jobs√łgende, studerende og almindelige turister.